Astronomische gebeurtenis: zonsverduistering 2021

OSR blog post

Ontdek de zonsverduistering van juni 2021. Leer wat een zonsverduistering is, waarom deze plaatsvindt en hoe je de zonsverduistering in 2021 het beste kunt bekijken.

Wat is een zonsverduistering?

Een zonsverduistering is het moment waarop de Aarde in de schaduw terecht komt van de Maan. Tijdens de verduistering houdt de schaduw van de Maan het zonlicht tegen. Een zonsverduistering vindt alleen plaats als de Zon, de Maan en de Aarde allemaal op één lijn staan en wanneer de maan zich in zijn nieuwe fase bevindt. Deze uitlijning vindt alleen plaats in het zogenaamde ‘eclips seizoen’. Dit is het moment waarop de Zon zich dicht bij het draaipunt van de Maan bevindt.

In de oudheid werden zonsverduisteringen geassocieerd met bovennatuurlijke oorzaken en werden ze als een slecht voorteken beschouwd. Tegenwoordig weten we dat een zonsverduistering een natuurlijk fenomeen is en dat je je nergens zorgen over hoeft te maken.

Verschillende soorten zonsverduisteringen

Er zijn vier verschillende soorten verduisteringen: een totale, een ringvormige, een hybride en een gedeeltelijke verduistering.

  1. Een totale zonsverduistering vindt plaats wanneer de Maan het licht van de Zon volledig blokkeert.
  2. Een ringvormige zonsverduistering vindt plaats wanneer de Zon en de Maan precies op één lijn staan met de Aarde, maar hierbij moet de omvang van de Maan wel kleiner zijn dan die van de Zon. Wanneer dit gebeurt, wordt de donkere schijf van de Maan omgeven door een heldere ring afkomstig van de Zon.
  3. Een hybride zonsverduistering wisselt zichzelf af van een totale tot een ringvormige zonsverduistering. Op bepaalde plekken op het aardoppervlak verschijnt het als een totale zonsverduistering, terwijl het op andere plaatsen als een ringvormige zonsverduistering verschijnt. Hybride verduisteringen zijn relatief zeldzaam.
  4. Ten slotte vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats wanneer de Zon en de Maan niet precies in lijn zijn met de Aarde en de Maan de Zon slechts gedeeltelijk verduistert. Gedeeltelijke verduisteringen zijn vrijwel onopmerkelijk in door de helderheid van de Zon. Het is namelijk zo dat er meer dan 90% dekking nodig is voor ons om een verduistering op te merken. Zelfs bij 99% zou het niet donkerder zijn dan schemering.

Hoe vaak komt een zonsverduistering voor?

De gebeurtenis van een totale zonsverduisteringen komt zelden voor. Hoewel ze gemiddeld elke 18 maanden ergens op Aarde voorkomen, wordt geschat dat ze gemiddeld maar eens in de 360 tot 410 jaar op een bepaalde plek terugkeren. Dus als je geluk hebt: zorg ervoor dat je dit zeldzame moment bekijkt!

Hoe lang duurt een zonsverduistering?

Een totale zonsverduistering duurt maar een paar minuten op elke locatie, omdat de Maan continu in beweging is. Een totale zonsverduistering kan nooit langer duren dan 7 minuten en 32 seconden. Deze duur verandert echter in de loop van de millennia en neemt momenteel af omdat de Maan langzaam van de Aarde wegdraait en zichzelf verplaatst.

Bekijk de zonsverduistering in 2021

Zelfs als er een zonsverduistering optreed, zijn deze niet vanuit de hele wereld zichtbaar. Op donderdag 10 juni 2021 is de ringvormige zonsverduistering te zien vanuit Canada, Groenland en Rusland. De ringvormige fase duurt maximaal 3 minuten en 51 seconden op het punt van de grootste verduistering.

Tegelijkertijd zal een gedeeltelijke zonsverduistering veel breder zichtbaar zijn vanuit landen als de Verenigde Staten, China en landen in Scandinavië.

Houd er rekening mee dat het bekijken van de Zon tijdens een gedeeltelijke en ringvormige verduisteringen speciale oogbescherming of indirecte kijkmethoden vereist. Dit om oogletsel te voorkomen. Een manier om de zonsverduistering veilig te bekijken, is door de juiste filtratie te gebruiken om het schadelijke deel van de zonnestraling te blokkeren.

Let op: zonnebrillen maken het kijken naar de zon niet veilig. Alleen specifiek ontworpen en gecertificeerde zonnefilters mogen worden gebruikt om direct naar de Zon te kijken!

Ontdek het astronomische evenement van juni!

Dit jaar hebben Canada, Groenland en Rusland het geluk om een ringvormige zonsverduistering te kunnen zien, die zich in ongeveer 360 tot 410 jaar niet meer op dezelfde locatie zal voordoen! Als je jezelf op het noordelijk halfrond bevindt, kun je mogelijk een gedeeltelijke zonsverduistering zien. Waar je ook bent, zorg ervoor dat je geniet van het eclips seizoen! Wil je meer van de nachtelijke hemel zien?

Download de OSR Star Finder app!