Nasa yeni bir yıldıza odaklandı: Bebek Güneş

Solar Cycle

NASA'dan bilim insanları, bugüne kadar Güneş'ten elde ettikleri verilerle Güneş ile son derece benzerlik gösteren ancak sadece 600 milyon yaşında olan kappa-1 Ceti adlı yıldızın verilerini modelledi. Bilim insanları, elde ettikleri veriler sayesinde Dünya'da karasal yaşamın oluşmasına Güneş'in nasıl bir etkisi olduğu konusuna bir ışık tutmayı planlıyor.

Bilim insanları, çok uzun zamandır Dünya’nın tek ısı ve ışık kaynağı olan Güneş hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar Güneş hakkında zamanla daha da ısındığı, 5 milyar yıl içerisinde etkisini yitirip cüce yıldız olarak yaşamına devam edeceği gibi bilgiler ortaya çıktı, ancak tüm bunlar bilim dünyası için yeterli görülmüyor.

Güneş hakkında daha öğrenilmesi gereken onlarca, belki de yüzlerce detay varken, bilim insanları Güneş ile son derece benzerlik gösteren ancak sadece 600 milyon yaşında olan kappa-1 Ceti adlı yıldız sayesinde yaşadığımız gezeginin ışık kaynağı hakkında daha fazla bilgiye ulaşma şansı buldu. İlerleyen dönemlerde araştırmaya Güneş benzeri diğer yıldızlar da dahil edilecek.

Ne bulacağız yıldızlar arasında?

Aslına bakarsanız kappa-1 Ceti, yakın bir zamanda keşfedilmedi. Sarı yıldızın varlığı 1940’lı yıllardan beri biliniyordu ancak NASA’da görevli bilim insanları, Güneş’in var olan verilerini kappa-1 Ceti’nin verileri ile modelleyerek, Güneş’in daha gençken nasıl bir yıldız olduğunu ortaya koydu. Dünya’daki ilk yaşam belirtileri, Güneş henüz 1 milyar yaşa ulaşmadan oluştuğu için, 600 milyon yaşındaki kappa-1 Ceti, yaşadığımız Dünya’da karasal yaşamın nasıl oluştuğu ve gezegenin tek ısı ve ışık kaynağı Güneş hakkında son derece detaylı bilgiler sunacak.

Bilim insanları Güneş’in genç bir versiyonu olan kappa-1 Ceti sayesinde, Güneş’in gençken nasıl davrandığını daha iyi analiz edebilecek duruma gelecek. Bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamaya göre Güneş’in verilerini kappa-1 Ceti ile modellemek sadece bir başlangıç. İlerleyen dönemlerde Güneş benzeri diğer yıldızlardan da veirler toplanacak ve bilim dünyasının uzun zamandır aradığı bazı sorular nihayet cevaplanacak.

Kaynak: Webtekno.com

Bir yıldıza isim verin!</