Her şey yıldızlara dair

Online Star Register Blogu

Online Star Register’ Blogu’nu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada OSR hediyeleri, uygulamalarımız ve en çok sevdiğimiz şey olan evren ve yıldızlarla ilgili en son haberleri sizinle paylaşıyoruz!

Trilyonlarca yıl geçse bile oluşamayacak yıldızlar

- 19 February 2019

Alien Sail

Mevcut yıldız evrim modellerine göre, belirli yıldız türlerinin oluşabilmesi için var olan evrenden daha uzun zamana ihtiyaç var. Çok uzak bir gelecekte, bugünden milyarlarca hatta trilyonlarca yıl sonra, var olan yıldızlarımız ileri aşamalarda garip ve tamamen yeni göksel cisimlere dönüşebilirler. Bu nesnelerden bazıları, evrendeki ısının yok oluşunun habercisi olabilirler; bunun ardından ne olacağını bilmekse pek mümkün değil.

Değişen yıldızlar ve özellikleri

- 3 February 2019

Değişen Yıldız, parlaklıkları zaman içinde değişen yıldızlardır. Parlaklıkları genelde ya çok gençken, ya da çok yaşlı iken değişir. Bunun nedeni, ya genişleme, daralma, püskürme gibi yıldızın iç dinamiğinden; ya da iki ya da daha fazla yıldızın birbirlerinin yörüngelerinde dönerken oluşturdukları tutulmalardan kaynaklanan dış dinamiklerden dolayı oluşur.

Yıldız rüzgarları

- 26 January 2019

NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi tarafından kaydedilen ve bir nötron yıldızının yoğun bir yıldız rüzgarı bandından geçerken kaydedilen veriler, hem yapı hakkında hem de nötron yıldızı hakkında önemli bilgilerin açığa çıkmasını sağladı.