Astronomi

Yakın gezegenlerde yaşam gelişiyor olabilir

- 26 May 2019

Chang 4 Landung

Araştırmanın yazarları, “Aktif yıldız sistemlerinin yaşama elverişli bölgelerinde bulunan bu gezegenler, günümüzün Dünya’sından daha yüksek düzeyde mor-ötesi akılara maruz kalsalar bile, mor-ötesi yüzey akıları, 3.9 milyar yıl önceki Dünya’nın maruz kaldığından daha düşük seviyede,” diyorlar

Erken evren daha parlaktı

- 19 May 2019

Yapılan incelemeler, yaşlı galaksilerin genç ve büyük yıldızlarla dolu olduğunu ortaya çıkardı; ikinci nesil uzay cisimleri, başlangıçta hidrojen ve helyumdan oluşuyordu ama az miktarda daha ağır elementler de barındırıyordu.