Her şey yıldızlara dair

Online Star Register Blogu

Online Star Register’ Blogu’nu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada OSR hediyeleri, uygulamalarımız ve en çok sevdiğimiz şey olan evren ve yıldızlarla ilgili en son haberleri sizinle paylaşıyoruz!

Asteroitler ve kuyruklu yıldızlar

- 13 October 2018

credit: Pixabay

Herkesin sürekli karıştırdığı iki kavram, kuyruklu yıldız ve asteroit... Bunların arasında fark nedir? Asteroit ya da küçük gezegen, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleridir. Haziran 2014 itibarıyla Küçük Gezegen Merkezi (Minor Planet Center) tarafından iç ve dış Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim tanımlanmıştır.

Yeni bir cüce gezegen: Goblin

- 7 October 2018

credit: Pixabay

Çok uzun yörüngesi, bu cismin, ‘Oort Bulutu’ bölgesinde bulunduğu öne sürülen devasa Dokuzuncu Gezegen tarafından etkilendiğini düşündürüyor. Goblin adı verilen cisimden önce bulunan diğer iki cüce gezegen de bu kanıyı güçlendiriyor.

Evrendeki yıldız türleri ve kara delikler

- 6 October 2018

credit: Pixabay

Bizler evrende var olan her türlü yıldızın teleskoplarla görüldüğünü düşünüyoruz ama teorilerin de öngördüğü ve insanlığın hala keşfedemediği farklı yıldızlar da var. Bunları da üçe ayırabiliriz ve bunları da içinde kara deşik olan yarım yıldızlar, kuark yıldızları ve elektrozayıf yıldızlar olarak açıklamak mümkün.

Yıldız üreten ‘Canavar Galaksi’

- 29 September 2018

credit: Pixabay

Uzayın en gizemli varlıklarından olan kara deliklerin doğası, insanlığı şaşırtmaya devam ediyor. Yuvamızın bir üyesi olduğu Güneş Sistemi gibi yüz binlerce yıldıza ev sahipliği yapan Samanyolu’ndan binlerce kat daha hızlı yıldız üreten bir galaksi gözlemlendi.

Yıldızların ve gök çizimlerinin eski kültürlerdeki anlamı

- 15 September 2018

credit: pixabay

Yıldızlar, kuyruklu yıldızlar ve gök cisimleri çok eskiden beri bireylerin yaşantısında farklı bir yer edinmiştir. Kuyruklu yıldızlar ve göktaşları, gece gökyüzünde ilk kez görüldüklerinden beri insanları büyülemişlerdir. Ancak, bilim ve uzay araştırmalarının olmadığı çağlarda yaşayan eski kültürler, onları açıklamak için genellikle mitleri ve efsaneleri kullandılar.

Kuyruklu yıldızlar ve türleri

- 15 September 2018

Credit: Copia

Onları yüz yıllar boyunca görmeyi ve anlamlandırmayı kendine bir gmrev bilmiş insanoğlu. Kuyruklu yıldızlar, "kirli kartopu" ya da "buzlu çamur topu" olarak anılırlar. İsimlerinde yer almasına rağmen yıldız değildirler, buz (su ve donmuş gazlar) ve (bir nedenle Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında gezegenlerde yoğunlaşamamış) kozmik toz karışımından oluşurlar. Güneş Sistemi'nin diğer küçük cisimlerinin aksine, kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri bilinmektedir. Çin kayıtlarına göre Halley kuyruklu yıldızı MÖ. 240 yılından beri tanınmaktadır. 1995 yılı itibarıyla 1024 kuyruklu yıldız kataloglanmış ve yörüngeleri (kabaca da olsa) hesaplanmıştır. Bunlardan 184'ü periyodik kuyruklu yıldızdır (yörünge dönemleri 200 seneden azdır.) Mutlaka bunların dışında kalan pek çoğu da periyodik kuyruklu yıldızdır, ancak yörüngeleri yeterli hassasiyetle tanımlanamadığından kesinleştirmek mümkün olamamaktadır.