Güneş’e en yakın yıldız sisteminde yeni keşif: Yeni bir Dünya olabilir!

13 Mar 2022

off world vehicles

Bilim dünyası, yıllardır Dünya’ya benzeyen ve insanların yaşamasına elverişli gezegen bulmak için araştırmalar yapıyor. Mars konusunda ciddi çalışmaların olduğu bu dönemde dünyaya çok benzeyen bir başka ötegezen olduğu düşünülmekte.

Dünya’ya 4.37 ışıkyılı uzakta Güneş benzeri yıldızlardan oluşan iki bir sistem olan Alpha Centauri AB’nin gezegenimizdekine çok benzer yaşam koşullarına sahip olabileceğiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

ETH Zürih’ten Haiyang Wang, yaşanabilir bölgeye yakın olduğu düşünülen iki yıldız sistemini inceledi.

Bir kayalık ötegezegenin sahip olduğu mineral bileşimi, aynı sistemin içindeki diğer yıldızlara da yansır. Bu sebeple de araştırmacılar Rigil Kentaurus ve Toliman adı verilen iki yıldızın kimyasal bilişimlerini inceleyerek, yaşanabilir bölgede Dünya benzeri başka bir kayalık gezegen olup olmadığını araştırdı.

Güneşe en yakın yıldız sistemi olarak bilinen Alpha Centauri AB’de yapılan incelemer sonucunda, yeni bir gezegenle ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Araştırmacılar, a-Cen-Earth’ün Dünya’nınkine çok benzer bir mineral bileşimine ve gezegenimiz benzeri bir su depolama kapasitesine sahip olabileceğini belirledi. Aynı zamanda elmas ve grafit gibi sağlıklı oranda karbon taşıyan mineraller içeren bir kayalık mantosu olabileceği ortaya çıktı.

Dünyanın geleceğine dair bilgiler

Araştırmaya göre bu yeni gezegen Dünya’dan biraz daha büyük bir demir çekirdeğe sahip olabileceği gibi aynı zamanda gezegenimizden daha az jeolojik aktiviteye de sahip olabilir.

Venüs’e daha fazla benzeyen bir levha tektoniğine sahip olma olasılığı ise yüksek. Bu da gezegenin yaşam koşullarını büyük ölçüde etkileyebilir.

Gezegenin ilk yıllarında sahip olduğu atmosfer, Dünya’nın yaklaşık 3 milyar yıl önce sahip olduğuna benzer özellikler taşıyabileceği de yine olasılıklar arasında. Araştırmacıların yaptıkları hesaplamalara göre durum böyle olduğunda, gezegenin atmosferine metan, karbondioksit ve su hakim olması gerekiyor.

Bu bilgiler kesinleştirilirse bu benzerlik sebebiyle Dünya’dan daha yaşlı olduğu düşünülen a-Cen-Earth, Dünya’nın atmosferinde gelecekte yaşanabilecekler ile ilgili de bilgiler verebilir.

Bir yıldıza isim verin!