Büyük bir yıldız olayı gerçekleşiyor

Pixabay

credit: Pixabay

5 ve 6 Temmuz tarihlerinde Sirius, Güneş ile hizalandı ve bu hizalanma sayesinde astrolojide Aslankapısı olarak ifade edilen geçit oluşur. Bu elbette ilahi olarak adlandırılan bir durumdur ama sirius yıldızının gücünü temsil eder. Sirisu yıldızı en parlak yıldızlar arasındadır ve medeniyetlerde, ezoterik ve ökült bilgiler içinde en önemli yıldızlardan biri olarak öne çıkar. Kuran-ı Kerim'de adı Necm Suresinde Şi'ra yıldızı olarak geçer.

Sirius ve mitoloji

Sirius yıldızı üzerine bir çok mitolojik hikayenin yazılmıştır. Bu parlak yıldızın ilk keşfedildiği ve gözlemlendiği dönemlerde aşırı sıcakların vardı ve bu nedenle o zamanlara ‘Köpek Günleri’ denmiştir. Sirius yıldızı aşırı sıcaklar, yangınlarla ve Mısır Medeniyeti etkisi ile de sel ve su taşkınlarına işaret eder şu an dünyadaki gelişmelere de ayna tutar. Sirius yıldızı güneşten 2 kat daha büyük ve güneşten 23 kat daha parlaktır. Sirius A ve Sirius B bölümlerinden oluşur. Sirius B eskiden çok parlak bir yıldızdır ama artık ve zaman içinde simsiyah olmuştur. Sirius A ise büyük ışığını ve gücünü korur. Her ikisi birbirinin etrafında ve birlikte hareket etmektedir. Bu yıldızın güneş ile hizalanması dünyaya büyük etkiler veriyor. Bu iki parlak yıldız (güneş ve sirius) birleşince parlaklığı bazı şeyleri yok edebilecek güçte oluyor. İşte, insanlığa da bunu vaat ediyor. Bu yıldızın varlığının ağırlığı sayesinde bazı olumsuz enerjiler artık var olamaz. Bu nedenle de sadece astronomi dünyasında değil, aynı zamanda astroloji dünyasında da çok önemlidir. Çünkü, bu yıldız artık kişilerin hayatında olmaması gereken ve ömrünü tamamlamış her şeyi uzaklaştırır ve bitirir. Kısacası bir son anlamına gelir. Bu nedenle de insanların kaderini etkilediğini söylenir.

Şifa zamanı

Ancak en önemli konusu ise bilgi ve şifa gibi özellikleri ortaya çıkarmasıdır. Bu nedenle de bu yıldıza çok fazla anlam yüklenmiştir. Bir anlamda da bu yıldızın şifacıları ortaya çıkardığı ve insanların kaderinde belirleyici ve güzel bir döneme girildiğine dair bazı noktalar öne çıkar.
Sirius yıldızı bir dönemi başlatır ve bir dönemi de sonlandırır. Bu dönemlerde kişilere genellikle kendi içlerine dönmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, dini olarak da oldukça önemli bir yıldızdır. Sirius Kuran’d geçer ve eski mısırlılarla da dini öğretilerde kullanılmıştır. Bu nedenle de okültizmde de anlamı önemlidir.