124 voorbeeldzinnen voor op een rouwkaart bij overlijden

OSR blog post

Een overlijden is nooit makkelijk. Of het nu een dierbare is of iemand die iets verder van je af staat. Weet je soms ook niet goed wat te schrijven in een rouwkaart? Wij hebben voor jou voorbeeldzinnen verzameld die te gebruiken zijn op een rouwkaart of condoleance kaart. Op deze manier hopen we je op weg te helpen.

Het overlijden van vader of moeder, een huisdier, een plotseling overlijden. Je wil graag je medeleven tonen aan de nabestaanden. Maar waar begin je? Een mooi gebaar is het schrijven van een rouwkaart of condoleance kaart met een handgeschreven tekst. Met een handgeschreven rouwtekst kun je een mooie persoonlijke boodschap achterlaten. Het lastigste is te bedenken wat je in een rouwkaart schrijft.

Voor veel mensen is het moeilijk om iets in een kaart te zetten bij overlijden. Vaak blijven berichtjes met een persoonlijke uitspraak of herinnering het beste bij. Heb je moeite met het bedenken van een tekst die de lading dekt? Geen nood. Wij hebben een compleet overzicht met zinnen opgesteld die je in een rouwkaart kunt zetten. Ze dienen ook ter inspiratie voor een tekst in een condoleance register, of voor een kaartje bij de bloemen. De volgende 124 zinnen helpen je verder met het bedenken van een geschikte rouwtekst. Gebruik ze vooral als inspiratie. Laten weten dat je aan de nabestaanden denkt is vaak al genoeg!

Rouwteksten algemeen

De volgende zinnen kun je gebruiken bij het tonen van medeleven bij overlijden.

 • In gedachten zijn we bij je/jullie.
 • Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
 • Ik wens je veel kracht bij het verwerken van dit verdriet.
 • Onze oprechte deelneming met het verlies van ….(naam)
 • Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden.
 • We zullen hem/haar nooit vergeten.
 • Alles zal vanaf nu anders zijn.
 • Ik wens je veel sterkte met dit grote verlies.
 • Wat een intens verdriet en gemis, in onze gedachten zijn we bij jullie.
 • Als het donker is, worden de sterren zichtbaar.
 • Veel sterkte toegewenst in deze droevige tijd.
 • Wij leven met je/jullie mee en wensen je/jullie veel kracht en sterkte toe.
 • Het zal nooit meer hetzelfde zijn zonder …. (naam).
 • Ik wens u/je veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.
 • Onze innige deelneming met het verlies van .… (naam)
 • Gecondoleerd met het verlies van jullie ….
 • Ik betuig mijn innig medeleven.
 • Mijn gedachte is bij jullie en leef heel erg met jullie mee en wens jullie veel kracht en sterkte toe.
 • We leven intens mee en wensen u veel kracht toe in deze droevige tijd.
 • Sterkte en kracht in deze moeilijke periode.

Herinnering delen bij overlijden

Mocht je iets persoonlijks willen zeggen over de overledene, de volgende zinnen kun je zien als een voorzet naar het delen van een mooie of leuke herinnering. Je kunt met een van deze zinnen ook een mooie herinnering afsluiten.

 • Mooie herinneringen verzachten de pijn.
 • Moge de steun van vrienden troost bieden en goede herinneringen het verlies verzachten.
 • Wees getroost door de vele mooie herinneringen die je zult bewaren en koesteren
 • Groot is onze herinnering aan …. (naam).
 • Sterker dan het verlies is de herinnering die blijft.
 • Zijn/Haar herinnering zal blijven leven.
 • Vele fijne herinneringen zullen het verdriet verzachten.
 • Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.
 • In herinnering zal hij/zij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens.
 • Groot is de leegte en het verdriet, mooi zijn de herinneringen.
 • Moge goede herinneringen het grote verlies verzachten.
 • Achter tranen van verdriet, schuilt de glimlach van de herinnering.
 • De tijd gaat voort, alleen in gedachten kun je terug.

overlijden-rouwkaart-condoleance-rouwteksten-handgeschreven

Overlijden familie

Bij het overlijden van een familielid of iemand die heel dichtbij staat wil je graag iets meer kunnen zeggen. Neem de volgende zinnen als inspiratie voor je speciale boodschap.

 • Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één.
 • Wat op Liefde is gebouwd, vergaat niet.
 • Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.
 • Sterker dan de dood is de Liefde.
 • Liefde reikt over alles heen.
 • Zijn/Haar Liefde en herinnering leven altijd voort.
 • De moeilijkste vorm van liefhebben is afscheid nemen van iemand waarvan je houdt.
 • Voor heel de wereld was hij/zij een vriend(in), voor ons was hij/zij de hele wereld.
 • Voor altijd op een speciale plaats in ons hart.
 • Voor altijd uit het oog, maar voor altijd in ons hart.
 • We blijven aan hem/haar denken met veel liefde en bewondering.
 • Mijn innige deelneming met het verlies van jullie (schoon)vader en opa. Veel sterkte komende periode.
 • Als elke druppel kon zeggen hoezeer we hem/haar missen, dan regende het elke dag.
 • Zijn/Haar woorden dragen verder – zijn/haar handen geven voort.
 • Het gemis zal groot zijn.
 • Hij/Zij leeft voort in ons hoofd en in ons hart.
 • We zullen Hem/Haar missen, iedere dag.
 • Voorgoed uit ons midden, maar nooit uit ons hart
 • De hemel heeft er een mooie ster bij.
 • Soms gebeuren er dingen die je niet kunt begrijpen, dingen die je machteloos maken.
 • De hemel is een engel rijker, wij zijn er een kwijt.

Overlijden collega of zakenrelatie

Wanneer een collega of iemand waar je mee hebt samengewerkt overlijdt wil je natuurlijk ook iets kunnen zeggen. Laat je inspireren door de volgende zinnen.

 • Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega
 • Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega …. (naam)
 • Het bericht dat onze collega …(naam)… is overleden heeft ons diep geraakt.
 • Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grote wijsheid getuigde, zijn warme sympathie, waarin wij ons mochten verheugen, zullen wij missen.
 • Zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht zullen wij ten zeerste missen. Hij laat een grote leegte achter.
 • Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.
 • De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.
 • Wij verliezen in ….(naam) een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk als …(functie)… met veel plezier en toewijding uitvoerde.
 • Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker.

overlijden-rouwkaart-rouwteksten

Plotseling overlijden

Soms overlijdt iemand plotseling, onverwachts of na een ziekbed. Dit kan hele andere gevoelens met zich meebrengen. De volgende zinnen kunnen je verder helpen je gevoel uit te drukken.

 • Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden
 • Hoe kan het leven, wat zo zonnig was, opeens zo droef en donker worden?
 • Er is een boom geveld, hij zuchtte ruisend nog vol zomerwind.
 • Opeens stond de wereld stil en zal nooit meer hetzelfde zijn.
 • We beseffen nu meer dan ooit, hoe broos en kwetsbaar het leven is.
 • Bewonderenswaardig was zijn/haar kracht.
 • De zon ging onder voor het avond werd.
 • De leegte die ….(naam) achterlaat is met geen woorden te vullen.
 • Diep is onze verslagenheid.
 • Vol onbegrip vernam ik dat ..(naam).. op ..(datum).. is overleden. Wat een nare tijd moeten jullie gehad hebben, ik hoop dat het goed met jullie gaat.

Jong overleden

Soms overlijdt er een kind. Het is voor veel mensen moeilijk om iets te zeggen in zo’n situatie. Laat wel van je horen, want een blijk van steun is nooit teveel. Laat de volgende zinnen je bewegen tot het schrijven van een rouwkaartje.

 • Zijn/Haar leven brak als een roos in de storm
 • De hemel heeft er een kleine engel bij.
 • Veel te vroeg. Veel te jong.
 • Te vroeg uit het leven.
 • De mooiste bloemen worden als eerste geplukt.
 • Wij wensen jullie heel veel sterkte
  met het verlies van jullie kleine <noem naam>.
  Wij zijn stil en verdrietig.
  Een hele dikke knuffel van ons.
 • Dit lieve kleine mensje was jullie grote wens.
  Hoop en verlangen werd door verdriet vervangen…
  wat is het stil, wat is het koud. Verbonden met jullie meisje/jongetje waar je van houdt.
  Zoveel pijn en verdriet dit wil je niet.
 • Kracht en moed,
  samen sterk dat doet goed.
 • Het is bijna ondragelijk wanneer zoveel hoop omslaat in verdriet.
 • Zo klein, zo mooi, zo lief, zo fijn…
  Zo zal hij/zij altijd in onze gedachten zijn.
 • Zijn/Haar naam staat in ons hart geschreven
  Het einde kwam veel te gauw
  Maar in gedachten blijft steeds leven
  Zijn/Haar Liefde, Zorgzaamheid en Trouw.
 • Met Liefde ontvangen, met verdriet weer afgestaan.
 • Deze mooie droom is zo vreselijk geëindigd.

handgeschreven-overlijden-rouwkaart-rouwteksten

Condoleance gedichten

Soms heb je niet genoeg aan één zin om je uit te drukken. Is dat het geval? Dan hebben we een aantal korte gedichtjes om je te inspireren.

 • Een lege plek, … (naam), een groot gemis.
  Een fijne herinnering is al wat er nog is.
 • Een woord van troost, een warme groet wil ik jullie hierbij sturen,
  zodat je weet dat ik aan jullie denk in deze droeve uren.
  Ik wens jullie veel kracht en sterkte toe.
 • Slechts weinig woorden passen in een tijd van droefheid en pijn.
  Moge dit gebaar een teken van medeleven zijn.
 • Een woord en gebaar van sterkte, kracht en moed.
  Als je niet meer weet hoe je verder moet.
 • Zoveel verdriet, zoveel pijn, Hoe moeilijk moet dit voor je zijn.
 • Als het moeilijk is.
  Als er tranen zijn om wat je zo mist.
  Weet dan, dat ik/wij er voor je ben/zijn.
 • Veel fijne herinneringen verzachten de smart
  Voorgoed uit jullie midden, voor altijd in jullie hart.
 • Samen is een groot gemis,
  als Samen er niet meer is.
 • Woorden schieten te kort,wanneer het liefste bezit herinnering wordt.
 • De zon nam hem/haar die avond mee achter de horizon waar het altijd licht is
  We blijven achter met een sterrenhemel vol herinneringen.
 • Als vooruit kijken je bang maakt en in het verleden kijken doet je pijn,
  kijk dan naast je, ik zal er voor je zijn.
 • Daarom hebben wij handen en armen,
  om als het koud wordt rond het hart elkaar te verwarmen.
 • Hoe groter de blijdschap om iemands leven,
  des te groter het verdriet bij het verlies van zo’n geweldig mens.
  Ik wens je daarbij veel kracht en liefde toe.
 • Moge de steun van je vrienden je troost bieden,
  en goede herinneringen het verlies verzachten.
 • Het zijn vaak de kleine dingen die in je herinnering blijven:
  de vredige momenten samen, een glimlach, een bepaald gebaar.
  Hoe zwaar het nu ook is, op den duur zullen deze kleine dingen het verdriet verzachten.
 • Als je moet afgeven wat je het meest liefhebt, dan is er geen gisteren,
  geen vandaag en geen morgen meer,
  dan is er geen tijd meer, dan is er alleen heimwee.
 • Veel lichtpuntjes in de duisternis,
  en Sterkte gewenst bij dit grote gemis!
  Soms is het leven zwaar,
  wellicht helpt dit kleine gebaar.

Religieuze rouwteksten

Was degene die overleden is religieus, had hij of zij een warme band met God? Probeer eens af te sluiten met een Bijbeltekst of andere religieuze tekst.

 • In God is kracht, om te helpen – (2 Kron. 25:8b)
 • God is ons een Toevlucht en Sterkte – (Psalm 46:2)
 • Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood. – (Psalm 91)
 • Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed. – (Psalm 31:25)
 • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,
  want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. – (Psalm 23:4)
 • God/Hij zal alle tranen van uw ogen afwissen…
 • Hetzij dat wij leven,
  hetzij dat wij sterven,
  wij zijn des Heeren
 • Want gij zijt gestorven,
  en uw leven is met Christus geborgen in God.
 • Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn.
  Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn.
  Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn dan ben je niet heengegaan,
  maar naar huis gegaan

overlijden-rouwkaart-rouwteksten-condoleance

Aan woorden niet genoeg

Soms zijn er gewoon niet genoeg woorden om uit te drukken hoe groot het verlies is. Het is niet erg om niet te weten wat je moet zeggen. De volgende zinnen laten je zien hoe het anders kan.

 • Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet.
 • Wij zijn geschokt en sprakeloos.
 • Het is moeilijk de juiste woorden te vinden maar weet, dat we in gedachten bij jullie zijn!
 • Woorden kunnen de leegte niet vullen.
 • Woorden schieten tekort, tranen overheersen.
 • Soms is er zoveel dat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen.
 • Als ik de woorden kende die je zouden troosten, zou ik ze je schrijven
  Maar ik weet ze niet, dit verdriet is té groot.
 • Er is zoveel wat we voelen, maar er is zo weinig wat we weten te zeggen. Heel veel sterkte.
 • Woorden schieten tekort om jullie te troosten in dit grote verlies. Wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd.
 • Ik weet niet wat ik zeggen moet. Gecondoleerd.
 • Woorden schieten te kort voor dit vreselijke verlies. Sterkte.

Gedenk het verlies op je eigen manier

Hopelijk heb je de inspiratie gevonden voor het opstellen van een tekst op een rouwkaart of condoleance kaart. Gebruik de voorbeeldzinnen en condoleance gedichten vooral als inspiratie. Iedereen gaat anders om met een overlijden, er is geen goed of fout. Laat bij het schrijven van een rouwtekst vooral je gevoel spreken. Belangrijk is dat je vooral van je laat horen! De nabestaanden zullen het fijn vinden dat je met hen meeleeft.

Sterkte met het verlies.
Succes met schrijven!

Er zijn naast een kaartje sturen ook andere manieren om iemand te herdenken. Bij voorbeeld met een troostgeschenk. Denk aan het laten graveren van een medaillon of een kaars ter nagedachtenis. Het benoemen van een ster is een unieke manier om iemand te vereeuwigen. Personaliseer de ster door een constellatie, sternaam en sterdatum te kiezen. Vier het leven van een dierbare met een persoonlijke ster, zodat je de overledene altijd aan de hemel kan terugvinden.

Benoem een ster ter nagedachtenis!