Vallende sterren – betekenis en bijgeloof

09 apr 2017

OSR blog post

Astronomen en andere wetenschappers hebben een rationele verklaring voor vallende sterren: dit is slechts een lichtspoor aan de hemel die men ziet wanneer een meteoriet met hoge snelheid in de atmosfeer van de aarde komt. Door de eeuwen heen en ook in verschillende culturen heeft men echter andere verklaringen gegeven aan dit verschijnsel.

Vallende sterren in de Oudheid

De oude Grieken zagen vallende of opstijgende zielen in vallende sterren. Zij zagen sterren als openingen in de hem van waaruit zielen van mensen konden incarneren. Plato stelde zelfs dat iedereen zijn specifieke ster heeft waar hij of zij na zijn dood naar terugkeert. Soms werden sterren ook als de ziel zelf gezien. Als een ster valt dan wordt er op aarde een baby geboren. De ster is dan de ziel die van de hemel naar de aarde reist.

Wens doen bij vallende sterren

Van de oude Griekens stamt ook het populaire bijgeloof om een wens te doen als men een vallende ster ziet af. Een bijgeloof dat meer dan de helft van de wereldbevolking aanhoudt. De Griekse sterrenkundige Ptolemy schreef ca 150 na Christus dat de goden af en toe even naar de aarde kwamen. Door die afdaling van de Goden kon het gebeuren dat een ster uit zijn positie raakte en naar beneden viel. Dat was voor de Grieken dus een teken dat de Goden dicht bij de aarde waren. En daarmee was voor hen de kans groter dat ze een wens in vervulling zouden laten gaan. En dus was dat een ideaal moment om een wens te doen.

Vallende sterren

Vallende sterren in de Islam

Zowel de Koran als de hadiths (grote verzamelingen overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed) vertellen het verhaal over de ware betekenis van vallende sterren. Mohammed zegt dat deze vallende projectielen niets anders zijn dan meteoren die door de engelen als projectielen worden gebruikt en naar (afluisterende) djinns worden gegooid.

Djinns zijn bovennatuurlijk onzichtbare wezens. Zij kunnen bezit nemen van mensen en volgens de Koran vormen zij samen met mensen en engelen de drie levensvormen met een bewustzijn die zijn gecreëerd door Allah.

Andere betekenissen aan vallende sterren

Waar de oude Grieken vallende sterren zagen als zielen, kenden Joden en Christenen er in de oude tijd een negatievere betekenis aan. Zij legden een verband tussen vallende sterren en gevallen engelen en zelfs demonen. Zo waren vallende sterren volgens hen een voorbode van de ondergang van de wereld

Ook in het oude China hadden vallende sterren een negatieve connotatie. Men zag er daar de dood van een vooraanstaand persoon in. Aan de andere kant kon een vallende ster ook duiden op de geboorte van een kindje, wiens ziel uit de hemel op aarde viel. Net zoals bij de oude Grieken dus.