Astronomische gebeurtenis: maart-equinox 2021

OSR blog post

Ben je klaar voor het astronomische evenement van maart? Leer alles wat je moet weten over de equinox die plaatsvindt op zaterdag 20 maart 2021.

Wat is een equinox?

Een equinox is het moment waarop de zon zich precies boven de evenaar van de aarde bevindt. Dit moment komt twee keer per jaar voor, in maart en in september.

De oorsprong van het woord equinox is van het Latijnse woord aequinoctium. Dit betekent “gelijk” en “nacht”. Zoals dit suggereert, duren tijdens een equinox de dag en de nacht over de hele wereld even lang.

Er zijn meerdere termen voor een equinox. Op het noordelijk halfrond wordt het bijvoorbeeld ook de maart-equinox of lente-equinox genoemd. Het september-equivalent wordt de september-equinox of herfst-equinox genoemd.

Omdat de seizoenen op het zuidelijk halfrond het tegenovergestelde zijn van die op het noordelijk halfrond, zijn de namen omgekeerd.

Halfrond-neutrale namen zijn de noordwaartse equinox voor de maart-equinox en de zuidwaartse equinox voor de september-equinox. Deze namen geven de richting aan waarin de zon de evenaar kruist. Oftewel, in noordelijke of zuidelijke richting.

Wat is het verschil tussen een equinox en een zonnewende?

Sommigen verwarren de equinox en zonnewende met elkaar. Ze kunnen echter als volledig tegenovergesteld van elkaar worden gezien. De zonnewende is de tijd of datum (tweemaal per jaar) waarop de zon zijn maximum of minimum declinatie bereikt. Terwijl de zonnewendes resulteren in de verandering van de lengte van de nacht en de dag, resulteren equinoxen in de gelijkheid van dag en nacht over de hele aarde. Er zijn echter ook enkele overeenkomsten, aangezien zowel de zonnewende als de equinox twee keer per jaar plaatsvinden.

De equinox markeert conventioneel het begin van de lente. In de meeste culturen wordt het zelfs beschouwd als het begin van het nieuwe jaar! Bijvoorbeeld bij de Assyrische kalender, hindoeïstische kalender en de Perzisch / Iraanse kalenders.

Equinox en onze Melkweg

Op de dag van de equinox, zaterdag 20 maart 2021, heeft overal op aarde precies 12 uur dag en nacht. Dit gebeurt terwijl de jaarlijkse reis van de zon door de sterrenbeelden zich over de hemelevenaar voert.

Waar je ook woont op aarde, op de dag van de equinox zal de zon opkomen vanaf het punt aan de horizon dat in het oosten ligt, en onder gaan in het westen.

Nu we weten wat een equinox betekent, is het interessant om naar onze Melkweg en andere planeten te kijken waarop een equinox kan plaatsvinden. Equinoxen kunnen voorkomen op elke planeet met een gekantelde rotatieas. De komende equinox van Saturnus zal bijvoorbeeld plaatsvinden in mei 2025. Bovendien was de meest recente equinox van planeet Mars op 7 februari 2021.

Ontdek de maart-equinox op aarde!

In deze blog heb je alles gelezen wat je moet weten over de maart-equinox, ook wel bekend als de noordwaartse equinox. Deze astronomische gebeurtenis vindt plaats op zaterdag 20 maart 2021. Hoewel deze astronomische gebeurtenis misschien moeilijk te zien is, kan het ook worden gebruikt als het moment waarop de lente begint.

Wil je dat vieren door je eigen ster in de nachtelijke hemel minimaal 12 uur te kunnen zien op de nacht van de equinox?

Registreer hier dan je eigen ster!