Om

Hur använder jag OSR:s Stjärnkarta?

Med OSR Stjärnkartan (som medföljer OSR-Gåvopaketet), är det enkelt att hitta platsen där din nya stjärna befinner sig. Stjärnkartan kan inte bara bestämma placeringen av din stjärna, utan kan också spegla hur det ser ut på en viss plats, datum och tid.

Undrar du hur du hittar stjärnan med hjälp av OSR Star Map? Titta på den här videon och lära dig hur man hittar exempelstjärnan med namnet One Million Stars på natthimlen. Stjärnkoordinaterna för One Million Stars är: RA 13h03m33.35 -49°31’38.1” dec 4.83 mag Cen. Genom att följa stegen i videon kan du hitta din egen stjärna och bli ett proffs på stjärnskådning!

Norra Hemisfären eller Södra Hemisfären

OSR Stjärnkartan har två sidor: en sida används för att hitta stjärnor för de som bor på norra hemisfären, den andra sidan används för att hitta stjärnor för de som bor på den södra hemisfären.

  • Kartan för den norra hemisfären används ovanför ekvatorn (Europa, Asien, Nordamerika och norra Afrika).
  • Kartan för den södra hemisfären används nedanför ekvatorn (Australien, Sydamerika, Sydafrika och Antarktis).

Dessutom finns det bågar med gradantal tryckt (15/30/45/60/75) på den transparenta skivan.
Dessa gradantal är latitud och indikerar begränsningar i synfältet på himlen. Om det inte finns några moln på himlen så är det enkelt att bestämma vilken båge man ska använda där himmeln syns (mer information om synbar himmel finns nedan).

Bestämma platsen för koordinaten RA 13h03m33.35 -49°

Platsen bestäms i 5 steg:

1. Bestäm vilken sida av Stjärnkartan som du ska använda, baserat på vilken hemisfär som är synlig för dig. I det här exemplet letar vi efter en kentaurens konstellation, som är bäst synlig från den södra hemisfären.
2. Titta efter 13h och 03m på den yttre ringen och avrunda det upp till 5 minuter (skalan har en felmarginal på 5 minuter). Det här är stigningen (RA).
3. Dra en imaginär linje ut från den här punkten på den yttre ringen till mitten. Den här imaginära linjen har samma skala som de andra linjer som sammanlöper mot mitten. På det här sättet kan du bestämma deklinationen (dec).
4. Följ den här linjen tills du når -49 grader (skalans steg ökar med 10 grader).
5. 13h03m-49° är stjärnans position på stjärnkartan. Markera den här platsen så du lätt kan hitta din stjärna på kartan till en annan gång.

Bestämma den synliga delen av himlen

Den synliga delen av himlen bestäms i två steg:

1. Den genomskinliga skivan har en tidsskala som är mätt i timmar. Den inre ringen på kartan har en del för dag och en för månad. Snurra skivan så att linjedelen av skalan med tiden på den transparenta skivan (vad är klockan när du tittar efter stjärnan), överensstämmer med delen av med dagens datum på kartan. Till exempel, försök att leta upp 13 augusti kl. 23:00.
2. Delen med latitud-skalan som du precis har bestämt är den synliga delen av himlen just vid den här tidpunkten.

Hitta var på den astronomiska himlen stjärnan är

Peka nu den norra sidan av stjärnkartan (som är tryckt på den transparenta skivan) mot norr. Efter en stund kommer du att känna igen den delen av himlen som är visas vid tidpunkten som du matat in. Genom att orientera dig med de mest synliga stjärnorna kan du nu hitta din stjärna.

Det finns många sätt att hitta din stjärna genom att använda den senaste teknologin. Om du vill lära dig fler sätt som du kan hitta din stjärna på natthimlen, läs den här artikeln.