‘Büyük dönüşüm dönemi, 21 Aralık 2020’

20 Dec 2020

projeção astral

Astrologlar doğal afetler ve besin kıtlığına da dikkat çekiyor. 21 Aralık ise büyük dönüşüm zamanı...

Jüpiter-Satürn kavuşumları yaklaşık 200 yıllık döngülerle element grubu değiştirir. 21 Aralık 2020’de hava elementinde kavuşumla birlikte yeni bir döngüye giriyoruz. Hava elementi hava koşullarıyla ilgilidir ve Kova burcu da hava elementi burçların en soğuk tabiatlısıdır ve sabit bir burç olarak inatçı soğukları temsil eder. 180-200 yıllık periyodlarla gerçekleşen Jüpiter-Satürn kavuşumuna Great Mutation (Büyük Dönüşüm) dönemi denilir. 21 Aralık 2020’de gireceğimiz olan dönem de işte bu yüzden çok önemlidir ve “Büyük Dönüşüm” dönemine ilerlediğimizi işaret etmektedir. Her bakımdan Jüpiter-Satürn kavuşumlarının süresi yaklaşık 12-18 aydır, ama etki süresi takip eden en azından yirmi yıllık sürece yayılır. Fakat 2020 yılı sonundaki bu kavuşumun diğerlerinden farklı birkaç özelliği var.

Jüpiter ve Satürn ve yıldızlar

Jüpiter-Satürn kavuşumlarının hangi elementte gerçekleştiği, gelecek dönemin trendini belirlemede önemli rol oynar. 2020 yılında bu kavuşum hava elementinde gerçekleşecek ve hava elementi serisinde kavuşumları 2159’a kadar sürecek. Eğer insanoğlunun zihinsel ve bilincin tekâmül sürecinde önemli bir değişimden bahsediyorsak, bu kavuşumun hava elementinde gerçekleştiği dönem özel önem taşımaktadır. Bu bağlamda hava elementi burçları arasında Kova burcunun özel önemi vardır kuşkusuz. Ayrıca bu kavuşumun kesinleşmesi Kova burcunun ilk derecesinde olacaktır. Herhangi bir burcun ilk derecesi, o burcun enerjisinin en yalın ve güçlü hissedildiği derecedir. Burası adeta bir başlangıç ifade etmektedir. Dolayısıyla insan fikir ve görüşlerinin yepyeni ve taze bir başlangıç aşamasına geçişini gösterebilir. Bu döngü, materyalizmin sonunu ilan edecek, takip eden dönemde yüksek sosyal değerler önem kazanacaktır. Bu yüzden bu tarihi, önemli bir milat olarak görmemiz mümkündür. Bu önemli ikilinin kavuşumunun Mayaların vurgu yaptığı 21 Aralık 2012 gibi yine bir kış gündönümüne (21 Aralık) denk geliyor olması ise dikkat çekici. İçinde bulunduğumuz dönemde etrafımızda gelişecek ve olumsuz gözüken koşullardır. Ama her zaman olduğu gibi bunu olumluya taşıyan sonuçlar da ortaya çıkacaktır. Zorluklarla başa çıkma mecburiyeti, tarım ziraat, üretim, teknoloji alanında dev gelişmelere sebep olacaktır. Ekonomik anlamda yaşayacağımız dip noktadan sonra pozitif gelişmeler olacağını düşünüyorum. Daha insani bir ekonomik sistemin doğmasından bahsediyorum. Ekonomist değilim ama özellikle 2021 yılından itibaren bu alanda atılacak yeni adımların 2023-24 yıllarında sonuçlarını göstermeye başlayacağını öngörüyorum.

Kova dönemi başlıyor

100 yıllık iklim döngüsünü keşfetmiş Profesör Raymond P. Wheeler’a göre bu yüz yıllık döngü soğuk ve kuru dönem, sıcak ve ıslak dönem, sıcak ve kuru dönem, soğuk ve ıslak dönem olmak üzere dört dönemden oluşmaktadır. İçinde bulunduğumuz sıcak ve kuru dönem 2020 ortalarına kadar sürecektir ve Wheeler’a göre bu dönemde hükümetler despotlaşmaya başlar, polis devletleri oluşur, kişisel özgürlükler azalır, ticari saldırganlık artar, özgüvenin azalması baskılanmalara ve ekonomik sistemlerin çökmesine sebep olur. Wheeler’a göre 2020 ortalarından itibaren gireceğimiz soğuk ve ıslak dönemde ise bireysellik felsefesi ortaya çıkar, hükümetlerde ve ticaret konularında merkeziyetçilikten uzaklaşılır, eğilimlere göre organizasyonlar yapılır. Eşit hakların ve doğal davranışların dönemidir; sanat dosdoğru ve basittir, eğilimlerde mekanistik çizgi izlenir.

Wheeler’ın bu yaklaşımına göre içinde bulunduğumuz dönemde ekonomik, sosyal, politik ve uluslararası birçok düzenin çöküşünü göreceğiz. Bu dönem 2020’nin ortalarına kadar devam edecek ve bundan sonra gelecek soğuk-ıslak geçiş döneminde genel sosyal ve ekonomik iyileşme görülecek. Astrolojik öngörülerim de bu yaklaşımı desteklemektedir. İnsanlık olarak gerek ekonomik gerek politik, gerekse sosyal ve kültürel açıdan bir nevi Rönesans dönemine doğru ilerlemekteyiz, ama bu dönemden önce zorlu bir dip noktasını test edeceğiz

Bir yıldıza isim verin!