Om

Hvordan bruker jeg OSR Stjernekartet?

Med OSR Stjernekartet (som kommer med OSR Gavepakken), er det enkelt å fastlegge plasseringen til den nye stjernen din. Ikke bare kan stjernekartet fastlegge plasseringen til stjernen din, men det kan også i stand til å visualisere det synlige verdensrommet på en bestemt sted, en bestemt dato, og et bestemt tidspunkt.

Lurer du på hvordan du finner stjernen på OSR stjernekartet? Se denne videoen og lær hvordan du finner eksempelstjernen som vi har kalt One Million Stars på nattehimmelen. Stjernekoordinatene for One Million Stars er: RA 13h03m33.35 -49°31’38.1” dec 4.83 mag Cen. Ved å følge trinnene i videoen så vil du kunne finne din egen stjerne og bli en dreven stjernekikker!

Nordlige halvkule eller sørlige halvkule?

OSR Stjernekartet har to sider: en side brukes når man skal finne stjernen på den nordlige halvkule, og den andre siden brukes når man skal finne stjerner på den sørlige halvkule.

  • Kartet for den nordlige halvkule brukes over ekvator (Europa, Asia, Nord-Amerika og nordlige Afrika).
  • Kartet for den sørlige halvkule brukes under ekvator (Australia, Sør-Amerika, sørlige Afrika og Antarktis).

I tillegg har en rekke buer med gradene (15/30/45/60/75) blitt skrevet ut på den gjennomsiktige disken. Dette er breddegrader som indikerer grensene i det synlige feltet i verdensrommet. Hvis det er klar himmel, er det enkelt å bestemme hvilken bue man bør bruke ved å finne ut hvor verdensrommet er synlig (mer informasjon om å fastlegge verdensrommet er listet opp under).

Fastlegge plasseringen av koordinaten RA 13h03m33.35 -49°

Plasseringen blir fastlagt gjennom 5 trinn:

1. Bestem hvilken side av Stjernekartet du skal bruke, basert på hvilken halvkule som for tiden er synlig for deg. I dette eksempelet, ser vi på stjernebildet Kentauren, som er best synlig fra den sørlige halvkule.
2. Se etter 13h og 03m på den ytre ringet og rund dette opp til 5 minutter (Skalaen er nøyaktig til 5 minutter). Dette er den riktige himmelfarten (RA).
3. Tegn en innbilt linje fra dette punktet på den ytre ringen inn til sentrum. Denne innbilte linjen har den same skaladivisjonen som de andre ytre linjene som konvergerer inn mot sentrum. På denne måten kan du fastlegge deklinasjonen (dec).
4. Beveg deg langs denne linjen du treffer -49 gradpunktet (skalaen har intervaller på 10 grader).
5. 13h03m-49° er posisjonen til stjernen på dette stjernekartet. Marker denne plasseringen så du enkelt kan finne stjernen din på kartet igjen en annen gang.

Fastlegge det synlige verdensrommet

Verdensrommet kan fastlegges gjennom 2 trinn:

1. Den gjennomsiktige disken har en tidsskala som er målt i timer. Den innerste ringen på kartet har en dag- og måned divisjon. Snu disken slik at linjen på skala divisjonen til tiden på den gjennomsiktige disken (hvilket tidspunkt du ser på stjernen) samsvarer med blokken til det nåværende tidspunktet på kartet. For eksempel, prøv å let opp 13 August kl. 23:00.
2. Seksjonen av breddegraden du nettopp har fastlagt er verdensrommet slik det er synlig på det enkelte øyeblikket.

Finne plasseringen til stjernen i verdensrommet

Nå, pek den nordlige delen av stjernekartet (trykt på den gjennomsiktige disken) mot nord. Etter litt observasjon, vil du kjenne igjen verdensrommet slik det er synlig på det tidspunktet. Ved å bruke de mest synlige stjernene, kan du nå fastlegge plasseringen til stjernen din.

Det finnes mange flere måter å finne og se på stjernen din ved å utnytte den nyeste teknologien, Dersom du ønsker å lære om flere måter å finne stjernen din på nattehimmelen på, vennligst les denne artikkelen.