Over

Privacybeleid & Disclaimer

Privacy Statement

Je kunt de websites van Online Star Register® anoniem bezoeken. Online Star Register® verzamelt geen namen of andere gegevens die betrekking hebben op de identiteit van de bezoeker van haar website.

Bestellen

Indien je via Online Star Register® een bestelling plaatst, dien je ons te voorzien van enkele gegevens zoals bijvoorbeeld je NAW-gegevens en telefoonnummer. Deze informatie gebruiken wij om je bestelling zorgvuldig uit te voeren. Ook vragen wij je naar je e-mailadres. Dit e-mailadres gebruiken wij uitsluitend om je op de hoogte te houden van de status van je bestelling en om je op de hoogte te houden van eventuele aanbiedingen door middel van onze nieuwsbrief. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Online Star Register® kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze site wordt verstrekt en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging deze informatie wijzigen. Tevens is Online Star Register niet aansprakelijk voor de informatie op websites waarnaar verwezen wordt.

Copyright

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Online Star Register® zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Online Star Register® noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.