Om

Sekretesspolicy & Ansvarsbegränsning

Sekretesspolicy

Du kan använda webbsidorna på Online Star Register® anonymt. Online Star Register® samlar inte namn eller annan information rörande identitet för besökare på hemsidan.

Beställning

Om du genomför en beställning via Online Star Register®, kommer du att ge oss viss information, som ditt namn, adress och telefonnummer. Vi använder den här informationen för att genomföra din beställning. Vi frågar också efter din e-postadress. Vi använder bara e-postadressen för att hålla dig informerad om din orders status och ger dig information om erbjudanden genom vårt nyhetsbrev. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra.

Ansvarsbegränsning

Informationen som den här sajten är sammanställd med största omsorg. Men Online Star Register® kan inte garantera att informationen är korrekt och fullständig, och vi förbehåller oss rätten att ändra informationen när som helst utan att informera innan. Online Star Register är inte heller ansvarig för information på webbplatser kopplade till denna webbplats via hyperlänkar.

Upphovsrätt

All information på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddad. Kopiering och/eller spridning av information från webbplatsen Online Star Register® är inte tillåtet i någon form utan skriftligt medgivande. Besökare eller användare av webbplatsen kan inte på något sätt göra anspråk på några rättigheter från den information som erbjuds. Texterna eller grafiska innehållet på denna webbplats får inte kopieras och/eller publiceras helt eller delvis med hjälp av utskrift, kopiering, fax, avskrivning, lagring i en automatiserad datafil eller på något annat sätt, utan att skriftligt samtycke av Online Star Register®. Detta gäller för fullständig eller partiell behandling.

Tillämplig lag och behörig domstol

Alla rättigheter, skyldigheter, erbjudanden, beställningar och avtal som dessa allmänna villkor gäller, och även dessa villkor, omfattas enbart av Nederländsk lag.